Nasavrky III. etapa kanalizace vč. přípojek

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)
termín realizace: 11/2017 - 10/2018
realizační cena zakázky: 43,9 mil. Kč bez DPH

V rámci III. etapy byly provedeny nové řady gravitační splaškové kanalizace. Všechny řady jsou provedeny z žebrovaného polypropylenu (Ultra Rib 2) v dimenzi DN 250. Na stokách jsou provedeny prefabrikované vstupní šachty DN 1000. Na těchto šachtách jsou osazeny kanalizační poklopy z tvárné litiny DN 600.  

 

Celkem bylo v III. etapě provedeno 2.142,20 m gravitační splaškové kanalizace.

Celkem bylo v III. etapě provedeno 854,50 m domovních přípojek splaškové kanalizace.