Každá stavba je originál. Cena za technický dozor investora (stavební dozor), koordinátora BOZP na staveništi, projektovou dokumentaci a ostatní inženýrskou činnost je vždy kalkulována na jednotlivý projekt podle rozsahu požadovaných služeb.

Obecně lze říci, že se ceny řídí následujícími pravidly:

 1. v případě technického dozoru ucelené zakázky cca 1,5 - 4 % z rozpočtu stavby
 2. v případě technického dozoru a kontroly financování stavby (kontrola jednotkových cen v rozpočtu stavby, kontrola výměr prostavěnosti, prostavěnosti dle rozpočtu, kontrola více-a méněprací) cca 2,5 - 3,5 % z rozpočtu stavby.
 3. v případě koordinátora BOZP na staveništi cca 1 - 2 % z rozpočtu stavby
 4. hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 700,- Kč až 1000,- Kč, dle složitosti a časové náročnosti kontrol dané zakázky.
 5. projektová dokumentace dle rozsahu stavby a stupně podrobnosti od 30.000,- Kč
 6. zajištění podkladů pro vyřízení stavebního povolení (územního souhlasu) od 20.000,- Kč
 7. plán BOZP,dle PD – obecně ze známých skutečností (vypracování) od 10.000,- Kč

Výše uvedené ceny jsou orientační, na konkrétní zakázku lze vždy cenu dohodnout inviduálně dle objemu nebo časové náročnosti. Veškeré režie, cestovní náklady a ostatní náklady jsou již započítané v ceně. Vypracování cenové nabídky na vámi požadované služby je zdarma.

 

Pro vytvoření cenové nabídky je zapotřebí znát základní údaje:

 1. rozsah požadovaných činností (dozor stavby, koordinátor BOZP, inženýrská činnost, projektová dokumentace....atd.)
 2. druh stavebních prací (novostavba, rekonstrukce, demolice, liniová stavba apod.)
 3. předpokládaná doba výstavby (zahájení prací - ukončení prací)
 4. rozpočet stavby (pokud je znám)
 5. je dobré zaslat část projektové dokumentace (technickou zprávu, situaci, půdorys, řez)