Zvýšení kapacity základní školy v obci Morašice

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Obec Morašice)
termín realizace: 02/2018 - 10/2018
realizační cena zakázky: 8,0 mil. Kč bez DPH

 Jednalo se o přístavbu ke stávající základní škole. Novostavba je jednopodlažní, nepodsklepená. Zastavěná plocha se přístavbou zvýší o 292 m2 . Přístavba je určená pro tělovýchovné a učební zázemí pro žáky a personál.

Budova je zděná s valbovou střechou. Napojení ke stávající budově školy je řešeno zděnou chodbou s vlastní plochou střechou.