Výcviková budova pro získávání včelích produktů

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.)
termín realizace: 02/2018 - 12/2018
realizační cena zakázky: 12,5 mil. Kč bez DPH

Jednalo se o novostavbu dvoupodlažního, nepodsklepeného objektu. Stavba se skládala ze dvou obdélníkových částí. Jedna s valbovou a druhá s pultovou střechou.

Dispoziční řešení stavby:

1NP

Stavebně a technologicky je stavba rozdělena na 3 moduly, ve kterých bude probíhat získávání a zpracování včelích produktů nezávisle na sobě a nebudou probíhat současně. 

První modul souvisí se získáváním vosku, skladováním a zpracováním vosku na výrobou mezistěn. 

Druhý modul se týká předehřívání odebraných medných plástů, vytáčení a získávání medu a skladování souší. 

Třetí modul bude sloužit k balení a kompletaci finálního produktu – medu, tzn. jedná se o prostory pro skladování, rozehřívání a stáčení medu do spotřebitelských obalů a následná expedice. 

 

 2NP

V 2NP se nachází pracovní prostor a výstavní plocha, včetně technické místnosti a skladu.

 

V objektu se dále nacházejí úklidová komora, šatna, schodiště a výtah.