Zdravotnické centrum Chroustovice

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Městys Chroustovice)
termín realizace: 02/2016 - 05/2017
realizační cena zakázky: 5,0 mil. Kč bez DPH

 

Předmětem díla byla rekonstrukce vnitřních prostor stávajícího objektu zdravotnického centra a přístavba budovy, která slouží pro výdej léků. Rekonstrukce řešila hlavně změnu dispozice 1.NP a provedení nových povrchových úprav jednotlivých konstrukcí. Dále byly provedeny nové rozvody elektro, vody a kanalizace. Součástí rekonstrukce bylo vybudování bezbariérového vstupu do objektu. K objektu bylo provedeno nové odstavné parkoviště  pro osobní automobily.