Rekonstrukce a modernizace místních komunikací a centra města Nasavrky, etapa II.

prováděná činnost: technický dozor investora, koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Nasavrky)
termín realizace: 10/2016 - 10/2017
realizační cena zakázky: 48,5 mil. Kč bez DPH

Projekt řešil rekonstrukci náměstí a zahrnoval práci na zpevněných plochách, dešťové kanalizaci, veřejném osvětlení, součástí akce byly také sadové úpravy a osazení mobiliáře. Během stavby byla provedena kompletní demontáž stávajících ploch, veřejného osvětlení i mobiliáře. Byla vybudována nová dešťová kanalizace, včetně přípojek k dotčeným objektům a odvodnění zpevněných ploch, dále byly vybudovány nové zpevněné plochy, včetně podkladních vrstev, nové veřejné osvětlení, včetně nových elektrických rozvodů, byla provedena nová kašna, včetně pítka, dále byl osazen nový mobiliář (lavičky, koše a stojany na kola). Na závěr byly provedeny terénní a sadové úpravy, včetně výsadby nových stromů.