Chroustovice Nám. J. Haška

prováděná činnost: technický dozor investora (investorem Městys Chroustovice)
termín realizace: 06/2017 - 10/2017
realizační cena zakázky: 5,8 mil. Kč bez DPH

Projekt řešil rekonstrukci náměstí a zahrnoval práci na zpevněných plochách, dešťové kanalizaci, součástí akce byly také sadové úpravy a osazení mobiliáře. Během stavby bylo provedeno odstranění stávajících zpevněných ploch.  Byly vybudovány nové zpevněné plochy, dále byl osazen nový mobiliář (lavičky, koše a autobusová zastávka). Na závěr byly provedeny terénní a sadové úpravy.