Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v obci Chroustovice

prováděná činnost: technický dozor investora (investorem Městys Chroustovice)
termín realizace: 06/2018 - 10/2018
realizační cena zakázky: 6,3 mil. Kč bez DPH

Projekt řešil výstavbu sportovního areálu při ZŠ v Chroustovicích.

SO 01

Ve sportovním areálu je proveden běžecký dvoudráhový ovál o délce 160 m a čtyřdráhová běžecká rovinka. Uvnitř v jižním oblouku je provedeno workoutové hřiště s polyuretanovou dopadovou plochou 12x20 m a na druhé straně v severním oblouku je vzduchová trampolína. 

SO 02

 

Uvnitř oválu je provedeno víceúčelové hřiště 20x36 m s umělým polyuretanovým povrchem, oplocením v=4 m s vestavěnými brankami a umělým osvětlením na čtyřech sloupech. Hřiště má na západní straně provedenou cvičnou stěnu (lezecká / tenisová).

 

Při realizaci byla rozšířena stávající odstavná plocha, včetně provedení parkovacího místa pro imobilní občany. Bylo provedeno zázemí pro sportovní areál (skladový a sanitární kontejner).

Dále je zde proveden bezbariérový přístupový chodník pro vstup k víceúčelovému sportovnímu hřišti, skladovému a sanitárnímu kontejneru