by Super User

Multifunkční objekt Úhřetice

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Obec Úhřetice)
termín realizace: 11/2016 - 10/2017
realizační cena zakázky: 6,3 mil. Kč bez DPH