INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost, v rámci které vás budeme zastupovat při jednání s úřady i s ostatními účastníky řízení.

V rámci inženýrské činnosti nabízíme službu, v rámci které vás budeme zastupovat při jednání s úřady, a to na základě uzavření plné moci k zastupování při jednání s orgány státní správy a s ostatními účastníky řízení.

Inženýrská činnost je rozdělena do čtyř fází dle druhu výstavby, a to na předprojektovou činnost, činnost pro zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudaci stavby (popř. povolení provozu).

Předprojektová inženýrská činnost zahrnuje předběžné souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků následujícího správního řízení, poté může investor zadat zpracování projektové dokumentace. Zkráceně lze tedy říci, že se jedná o zjištění veškerých podmínek, které podmiňují projekt a budoucí výstavbu.

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí obsahuje konzultaci s jednotlivými zástupci státní správy během zpracování projektové dokumentace.

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení řeší splnění veškerých podmínek projektové dokumentace pro získání stavebního povolení. 

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu zahrnuje zajištění veškerých dokladů, které jsou nutné předložit ke kolaudačnímu řízení stavby, může se jednat např. o geometrické zaměření skutečného provedení stavby, revizní zprávy elektro, topení, tlakové zkoušky instalací, certifikáty použitých jednotlivých stavebních materiálů. Závěrem je zajištění hladkého průběhu kolaudace a získání kolaudačního protokolu s vyznačením právní moci tohoto rozhodnutí.

Nabízíme také možnost zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

 

 

Nejnovější projekty

Výcviková budova pro získávání včelích produktů

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.)
termín realizace: 02/2018 - 12/2018
realizační cena zakázky: 12,5 mil. Kč bez DPH

Nasavrky III. etapa kanalizace vč. přípojek

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)
termín realizace: 11/2017 - 10/2018
realizační cena zakázky: 43,9 mil. Kč bez DPH

Kanalizace Proseč V. etapa

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)
termín realizace: 04/2017 - 10/2017
realizační cena zakázky: 15,4 mil. Kč bez DPH

Chroustovice Nám. J. Haška

prováděná činnost: technický dozor investora (investorem Městys Chroustovice)
termín realizace: 06/2017 - 10/2017
realizační cena zakázky: 5,8 mil. Kč bez DPH

Zdravotnické centrum Chroustovice

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Městys Chroustovice)
termín realizace: 02/2016 - 05/2017
realizační cena zakázky: 5,0 mil. Kč bez DPH