PROJEKTOVÁ ČINNOST

Zajišťujeme kompletní projektovou činnost pro realizaci vaší stavby, od studie po projekt.

Dle vašich požadavků a představ navrhneme stavbu tak, abyste docílili co nejekonomičtější realizace a zároveň nemuseli ustupovat od nároků na kvalitu a vzhled díla. Obvykle vytvoříme několika variant pracovních studií, které společně upravíme do finální verze. Po vypracování studie jsme schopni vypracovat všechny stupně projektové dokumentace.

Stupně projektové dokumentace:

Studie stavby - prověření konkrétního staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů. Studie ve variantách - vyhledání optimálního vzhledu a technického řešení.

Studie ve variantách - vyhledání optimálního vzhledu a technického řešení.

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - na jejím základě bude povoleno umístění stavby, vypracovává  se v náležitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb.

Dokumentace pro ohlášení stavby - v případě, že není nutné stavební povolení, je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací pro stavební povolení.

Dokumentace pro provádění stavby - dokumentace vypracovaná v podrobnostech umožňující realizaci stavby, její vypracování je povinné u veřejných zakázek, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb.

Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného (skutečného) stavu stavby, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 7 vyhlášky 499/2006 Sb.

 

Nejnovější projekty

Výcviková budova pro získávání včelích produktů

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.)
termín realizace: 02/2018 - 12/2018
realizační cena zakázky: 12,5 mil. Kč bez DPH

Nasavrky III. etapa kanalizace vč. přípojek

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)
termín realizace: 11/2017 - 10/2018
realizační cena zakázky: 43,9 mil. Kč bez DPH

Kanalizace Proseč V. etapa

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)
termín realizace: 04/2017 - 10/2017
realizační cena zakázky: 15,4 mil. Kč bez DPH

Chroustovice Nám. J. Haška

prováděná činnost: technický dozor investora (investorem Městys Chroustovice)
termín realizace: 06/2017 - 10/2017
realizační cena zakázky: 5,8 mil. Kč bez DPH

Zdravotnické centrum Chroustovice

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Městys Chroustovice)
termín realizace: 02/2016 - 05/2017
realizační cena zakázky: 5,0 mil. Kč bez DPH